Sociaal Domein

Binnen het Sociaal Domein heb ik ervaring als ambulant ondersteuner, jeugdconsulent en schoolmaatschappelijk werker waarbij ik intergraal samenwerk met de jeugdige en zijn/haar gezin, hun netwerk, Onderwijs/leerplicht, WMO, Participatie en eventuele zorgaanbieders. Mijn werkstijl is een combinatie van de volgende methodieken: Systemisch coachen en werken, sociale netwerkstrategie (Sonestra), oplossingsgericht werken en Holding Space.

Momenteel ben ik beschikbaar binnen het Sociaal Domein als beleidsmedewerker, POH, (school- of bedrijfs) MW of jeugdconsulent.

Benieuwd wat ik voor uw bedrijf kan betekenen? Download hieronder mijn CV.